Samen werken aan de toekomst
Groep 1/2
 
Een dag in groep 1-2
Om ongeveer 08.20 uur gaan de schooldeuren open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun bekers in de bak voor de groep. Bij binnenkomst geven wij alle kinderen een hand en zoeken de kinderen hun stoel op.
Bij de deur ligt een schrift waarin u een mededeling aan de juf kwijt kunt, zodat wij als juffen alle aandacht aan de kinderen kunnen geven.
We starten de ochtend op maandag, woensdag en vrijdag in de kring en beginnen met het bespreken van de dag en de dagritme- kaarten.

Op de dinsdagochtend en donderdagochtend is het inloopochtend. Dit betekent dat er voor elk kind een werkje klaar ligt, waar u dan samen met uw kind mee aan slag kunt gaan tot om 08.30 uur de bel gaat. 
De kring
In de kring starten we met de kalender en het catechese programma.
Tijdens de kring komen verschillende activiteiten en coöperatieve werkvormen aan bod zoals, taal, rekenen, spel, drama, muziek etc.
 
Taal
VVE:
Sinds mei 2008 is onze school officieel een VVE school.(Vroeg Voorschoolse Educatie).
Om aan de onderwijsbehoeften van VVE kinderen tegemoet te komen, werken wij een aantal keer per jaar uit ‘Ik en Ko’.
 
Uitbreiden van woordenschat:
Gedurende de kleuterperiode wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat onder andere door: voorlezen, vertellen, liedjes, versjes en andere kringactiviteiten.
 
Voorbereiding groep 3:
In de methode van “Veilig Leren Lezen” voor groep 3 gaat men er vanuit dat de kinderen van
groep 1– 2 al kennis gemaakt hebben met de 13 letters van de eerste en de tweede kern.
Via de Agnes Actueel stellen wij u op de hoogte welke letter er centraal staat. Uw kind mag dan ook voorwerpen meenemen waar deze letter inzit.
Verder besteden wij ook aandacht aan klanken in woorden zoals de begin-, midden- en eindklank, hakken/plakken van lettergrepen en later van klanken.
 
Rekenen:
In groep 1/2 komen de volgende onderwerpen aan bod:
1.Omgaan met de telrij:
Het aanleren van de telrij tot (minimaal ) 20
Denk aan: heen en terugtellen, vanaf een willekeurig getal verder tellen.
2. Omgaan met hoeveelheden:
Bijv. vergelijken van hoeveelheden, getal patronen herkennen, eenvoudige verdeelsituaties maken enz..
3. Omgaan met getallen:
Bijv. Herkennen en benoemen van cijfers, In volgorde leggen van cijfers enz..
4. Meten en meetkunde:
Hierbij komen lengte, gewicht, inhoud, tijd en geld aan bod.
 
Spelend werken:
Kleuterplein:
Wij werken met de methode Kleuterplein.
Hieruit behandelen we 5 thema’s per schooljaar.
In deze methode komen taal, rekenen, gym, drama, muziek, tekenen en beeldende vorming aan bod. 
Het spelend werken start vanuit de kring met behulp van het kiesbord.
De leerkracht bepaalt welke werkjes de kinderen moeten doen, een andere keer mogen ze vrij kiezen.
Er is één regel: je mag maar één keer wisselen van hoek/werkje.
 
Ontwikkelingsmateriaal
De puzzels
De lotto’s
De kralenplank
De mozaïek
Taal- en rekenspelletjes
Kleur- en vormenmateriaal
Beeldende vorming
 
Hoeken
In iedere hoek komen specifieke doelen naar voren zoals:
Sociaal emotionele ontwikkeling door samen te spelen.
Fantasiespel
Taal- en reken ontwikkeling
 
Tot aan de kerstvakantie werken op vrijdagmiddag de kinderen van groep 2 en 3 gemengd in 8 groepjes aan opdrachten met als doel samen werken en van elkaar leren.
 
Zelfstandig werken
Kinderen leren in groep 1/2 om zelfstandig te werken, hierbij gebruiken wij een symbool (knuffelleeuw/clown)
Doelen van zelfstandig werken zijn:
  • Het kind leert om te gaan met uitgestelde aandacht.
  • Het kind leert hulp te vragen en te geven aan een ander.
  • Het kind leert zelf conflicten op te lossen.
  • Het kind leert zelf problemen op te lossen. Door te werken met een weektaak bevorderen wij het leren plannen en zelfstandig werken aan een opdracht.
  •  

Eten en drinken
Na het werken gaan we in de kring samen eten en drinken. Een gezonde koek of een stukje fruit en een beker/ pakje drinken.
Op woensdag en donderdag is het fruitdag. De kinderen mogen dan alleen fruit mee naar school nemen.
Bij het middageten graag brood meegeven. Geen snoep of chocolade.
Graag namen op de trommel/beker/pakje etc.!
 
Naar het toilet
De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar het toilet. Uiteraard wordt ieder kind geholpen met knopen, riemen, e.d.
Een ongelukje zit in een klein hoekje, dus gaat het een keertje mis dan hebben wij reservekleding achter de hand. We gaan er wel vanuit, dat een kind van vier jaar zindelijk is.
 
Bewegingsonderwijs
Binnenspelen:
Gymlessen, met en zonder materiaal.
Spelletjes o.a. zang- en tikspel.
Wij vragen u de kinderen te leren om zichzelf aan en uit te kleden.
           
Buitenspelen:
Vrij spelen met of zonder materiaal.
Met materiaal zoals de karren, fietsen, zandbak, loopklossen, paardentuigen, klimmen, glijden.
Onder begeleiding zoals bij een spel zoals tikkertje en verstoppertje.
 
Muzikale vorming
Verschillende vormen van muziekonderwijs:
Nieuw liedje aanleren
Herhalen van oude liedjes
Luisteren naar muziek
Hanteren van muziekinstrumenten
Zangspelletjes
Bewegen op muziek