Samen werken aan de toekomst
Groep 5
 
WereldoriŽntatie
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst apart natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.
 
Natuur en techniek:
Methode Naut. Hier komen onderwerpen als planten en dieren, voeding, techniek om je heen en weer en klimaat aan de orde. 
 
Aardrijkskunde:
Methode Meander. Bij aardrijkskunde komen themaís als platteland, om je heen, waterland, maar ook kaarten en plattegronden aan de orde. Vanaf thema 3 komt er ook topografie bij kijken.
 
Geschiedenis:
Methode Brandaan. We starten in de prehistorie en eindigen bij de ontdekkingsreizigers.
 
Bij deze vakken horen toetsen waar ook thuis voor geleerd kan worden. Ongeveer 1x in de vier weken gaat er een samenvatting mee naar huis. Natuurlijk besteden we op school aandacht aan hoe je dat moet leren. Ook zullen we proberen er rekening mee te houden om niet alle toetsen tegelijk te plannen.
 
 
Spreekbeurt
In groep 5 houden de kinderen 1 spreekbeurt. In november komt er een lijst te hangen wie wanneer aan de beurt is. U krijgt hiervoor een handleiding.
 
Vulpen
In groep 5 krijgen de kinderen een vulpen. De vulpen rolt makkelijk over het papier en de inkt vloeit goed uit de pen. Daarnaast zorgt de vulpen voor een goede pengreep.
 
Gym
Op donderdag gaan we gymmen van 10.45 uur tot 11.30 uur.
Zodra het schoolzwemmen is afgelopen (februari) gaan we ook op maandag gymmen.
 
Agnes Actueel
Over actuele onderwerpen van de andere vakken zoals rekenen, Vreedzame School, taal enz. houden we u op de hoogte via de Agnes Actueel. Hierbij kunt u denken aan met welke tafels we bij de rekenles bezig zijn.