Samen werken aan de toekomst
Groep 5
 
Wereldoriëntatie
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst apart natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. De kinderen doen kennis op maar leren ook belangrijke 21e eeuwse vaardigheden als kritisch- en creatief denken, oplossingen zoeken en informatie zoeken.
 
Natuur en techniek:
Methode Naut.  De kinderen leren wat er allemaal gemaakt is door de mens. Hoe zitten de dingen aan elkaar vast? Ze leren over het klimaat en het leven om ons heen.
 
Aardrijkskunde:
Methode Meander. Bij aardrijkskunde komen thema's als landbouw, inrichting van ons land, waterland, maar ook kaarten en plattegronden aan de orde. Vanaf thema 3 komt er ook topografie bij kijken.
 
Geschiedenis:
Methode Brandaan. We starten in de prehistorie waarbij de kinderen leren hoe de eerste mens heeft geleefd. We eindigen bij de ontdekkingsreizigers. De kinderen leren wat de gevolgen zijn van al die ontdekkingen,
 
Bij deze vakken horen toetsen waar ook thuis voor geleerd kan worden. Ongeveer 1x in de vier weken gaat er een samenvatting mee naar huis. Natuurlijk besteden we op school aandacht aan hoe je dat moet leren. De toetsen worden niet tegelijk gepland.
 
 
Spreekbeurt
In groep 5 houden de kinderen 1 spreekbeurt. In november komt er een lijst te hangen wie wanneer aan de beurt is. U krijgt hiervoor een handleiding.
 
Vulpen
In groep 5 krijgen de kinderen een vulpen. De vulpen rolt makkelijk over het papier en de inkt vloeit goed uit de pen. Daarnaast zorgt de vulpen voor een goede pengreep.
 
Gym
Op donderdag gaan we gymmen.
Zodra het schoolzwemmen is afgelopen (februari) gaan we ook op maandag gymmen.
 
Agnes Actueel
Over actuele onderwerpen van de andere vakken zoals rekenen, Vreedzame School, taal enz. houden we jullie op de hoogte via de Agnes Actueel. Hierbij kunnen jullie denken aan met welke tafels we bij de rekenles bezig zijn.