Samen werken aan de toekomst
Groep 6 

Huiswerk en toetsen
Op maandag krijgen de kinderen huiswerk mee, waar ze 3 weken de tijd voor hebben. Ze mogen het huiswerk altijd eerder inleveren in de huiswerkbak. Wanneer het huiswerk niet af is, moeten ze het huiswerk op school (af)maken. Dit huiswerk is vooral bedoeld om kinderen alvast te laten wennen wat huiswerk is en hoe je dat het beste kan plannen om op tijd klaar te zijn.
Toetsen van wereld oriëntatie en Engels krijgen ze na de afsluiting van het blok. We zullen er op letten dat dit verspreid gebeurd. Ze krijgen een week de tijd om te leren.
 
Huiswerk moet langzamerhand de verantwoordelijkheid van het kind zelf worden.
 
Boekbespreking voor de klas
De boekbesprekingen staan gepland voor de maanden oktober t/m december. Er komt een intekenlijst achter in de klas te hangen waarop de kinderen hun boekbespreking kunnen plannen. De kinderen mogen dit op school en thuis maken/voorbereiden. Hoe de boekbespreking gemaakt moet worden, daar krijgen de kinderen nog informatie over. Die informatie staat op papier!
 
Spreekbeurt
In de maanden januari t/m maart staan de spreekbeurten gepland. De indeling wie wanneer zijn/haar spreekbeurt voor de klas moet houden, komt per mail.
 
Werkstuk
Het maken van een werkstuk staat gepland in de maanden april t/m juni. De kinderen maken hun eerste werkstuk op school. Het onderwerp is De Tweede Wereldoorlog. De kinderen mogen af en toe ook thuis aan hun werkstuk werken, maar de begeleiding is op school.
 
Het is de bedoeling dat ieder kind één werkstuk, één boekbespreking en één spreekbeurt houdt dit jaar.
 
Vulpen
De kinderen uit groep 6 schrijven met vulpen, die zij in groep 5 gekregen hebben. Mocht er een vulpen kapot zijn, kom dan even naar de juf.
 
Gym
Op maandag gymmen we van 11.00 uur tot 11.45 uur. Op donderdag van 11.30 uur- 12.15 uur. Gymkleding is verplicht. Wanneer een kind niet kan gymmen, horen wij dit graag van de ouders.