Samen werken aan de toekomst

Visie en missie Trinamiek


Trinamiek heeft voor de periode 2013-2017 haar beleidsplan vastgesteld in de vorm van een mindmap. Dit is uitgewerkt in de boom die u hieronder aantreft. De boom staat voor kracht, kennis en wijsheid.
 
Ons beleidsplan is niet uitgewerkt in uitgeschreven tekst, in een brochure of notitie. In de dialoog maken wij het tot een levend document op de scholen.
 
"Boeiend onderwijs voor ieder kind… groei in dialoog met de toekomst."
 
Dat is de bedoeling in het onderwijs op onze scholen. Om de missie staan een aantal leidende principes in de takken en wortels. Waarbij voldoende ruimte is voor schoolspecifieke invullingen.
 
 
 


Binnen de stichting staat het begrip lerende organisatie (Senge, 1990) centraal. Als lerende organisatie willen wij binnen de school boeiend onderwijs organiseren voor ieder kind, in verbinding met de omgeving. De gedachte achter een lerende organisatie is dat mensen echt veranderen als ze vanuit een gedeelde ambitie nieuwe vaardigheden leren toepassen in hun werkzaamheden. Het leren wordt zo een collectief proces waardoor persoonlijke groei tot stand komt. Senge onderscheidt vijf disciplines om te komen tot duurzame verandering: Persoonlijk meesterschap, een gedeelde visie, mentale modellen, teamleren en systeem denken. De afgelopen jaren hebben de medewerkers van de stichting Trinamiek kennisgemaakt met deze uitgangspunten. Door scholingsdagen zijn directies en leerkrachten meegenomen in dit proces. Daarnaast hebben alle betrokkenen een bijdrage kunnen leveren aan het beleidsplan. In het directieberaad is vervolgens consent verleend aan de hierboven genoemde uitgangspunten en aan het beleidsplan van de stichting. Alle scholen van de stichting streven naar het ontwikkelen van boeiend onderwijs binnen een lerende organisatie.