Samen werken aan de toekomst
Jeugdteam IJsselstein

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze verantwoordelijkheden staan in de nieuwe Jeugd wet. Met de nieuwe Jeugd wet wil het kabinet bereiken dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Om dit goed te kunnen doen, zet de gemeente het Jeugdteam IJsselstein in.
U kunt bij het Jeugdteam terecht voor vragen over het opvoeden, de ontwikkeling, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van uw kind. Waar het 'gewone' opvoeden ophoudt, geeft het Jeugdteam ondersteuning en helpt u uw vragen zelf aan te pakken. Bij het Jeugdteam heeft u één hulpverlener als vaste aanspreekpunt. Er werken medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen.

http://www.jeugdteam.nu/
 
Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het CJG IJsselstein is de plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is er ook voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Het CJG regelt de samenwerking en afstemming tussen gezin en instellingen als jeugdgezondheidszorg, scholen, leerplichtambtenaar, naschoolse opvang en maatschappelijk werk voor jeugd in de schoolleeftijd. Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of u kunt binnen lopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG van uw gemeente: www.cjgijsselstein.nl
Sociaalteam logo