Samen werken aan de toekomst
Resultaten van ons onderwijs

Wij evalueren onze resultaten structureel en zijn altijd bezig om de resultaten te verbeteren. Over het algemeen zijn wij uitermate tevreden over onze resulaten. We mogen oprecht zeggen dat we het goed doen.

Tegenwoordig is er steeds meer vraag om de resulaten van de kwaliteit van de school om te zetten in cijfers, zodat er een vergelijk mogelijk is met andere scholen. De minister verplicht scholen dit daadwerkelijk te doen. Wij vinden de weg die bewandeld wordt om die resultaten te behalen, belangrijker dan de cijfers die er uit komen. Het eindresultaat zegt niet alles, maar vooral de wijze  waarop dat eindresultaat is bereikt. 
Wat drijft het team? Hoe serieus neemt de leerkracht de leerling en op welke wijze is dat terug te vinden in de manier waarop de leerkracht het kind begleidt? Hoe serieus wordt je als ouder genomen en op welke wijze laat zich dat vertalen in het contact tussen school en ouders? En wat is het instroom niveau van het kind dat op school komt? Met andere woorden: op welk niveau krijgen wij als school de kinderen binnen en wat hebben wij gedurende schoolloopbaan voor deze kinderen kunnen betekenen?

Kortom: cijfers zeggen niet alles over de inspanningen die het team heeft gedaan in het belang van het kind en dat is toch wat telt?
 
Uitstroom van de laatste jaren

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de adviezen over de afgelopen zes jaar, uitgedrukt in percentages.
 
 

2011-2012

Aantal ll 25

(%)

2012-2013

Aantal ll 26

(%)

2013-2014

Aantal ll 29

(%)

2014-2015

Aantal ll 32

(%)

2015-2016

Aantal ll 27

(%)

2016-2017

Aantal ll 24

(%)

Cito-score totaal

531,1

534,7

534,7

541

540,4

540,8

SVO

speciaal voortgezet onderwijs

0%

0%

0%

0%

0%

0%

LWOO

leerweg ondersteunend onderwijs

28%

12%

0%

0%

0%

4%

BBL/KBL

basis beroepsgerichte leerweg
kader beroepsgerichte leerweg

0%

4%

10%

6%

4%

0%

KBL/TL

kader beroepsgerichte leerweg theoretische leerweg

12%

0%

10%

9%

7%

0%

TL/HAVO

theoretische leerweg
hoger algemeen voortgezet onderwijs

24%

30%

35%

25%

15%

40%

HAVO/VWO

hoger algemeen
voorbereidend onderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

20%

34%

28%

25%

30%

20%

VWO

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

0%

8%

14%

22%

44%

36%

TVWO

tweetalig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

16%

12%

3%

13%

0%

0%


 Nog meer 'harde cijfers' over de Agnesschool zijn terug te vinden op: http://www.scholenopdekaart.nl

De inspectie toetst eveneens de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Agnesschool. Ben je geinteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek, kijk dan op http://www.owinsp.nl voor een uitgebreid rapport.