Samen werken aan de toekomst

Vragen

Waar vraag ik wat?


Een ieder is welkom op onze school en ook welkom om dingen te vragen.
 

Leerkracht als eerste aanspreekpunt

Vragen over het ontwikkelingsproces van het kind kunnen aan de leerkracht worden gesteld. Ditzelfde geldt voor de meeste praktische schoolzaken waarover je iets wilt weten.

Jullie zijn in principe welkom iedere dag voor schooltijd of direct na schooltijd voor kleine zaken. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken, dan weet je zeker dat de leerkracht tijd heeft. Van 14.15 uur t/m 14.45 hebben alle leerkrachten verplicht pauze. Storen onder schooltijd is niet mogelijk i.v.m. de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen.

Indien je een vraag hebt of iets wil voorleggen waarop de leerkracht van jouw kind geen antwoord heeft of je er niet verder mee kan helpen, dan zijn er verschillende mogelijkheden die je kunt ondernemen:

Vragen of zaken die te maken hebben met de zorg voor je kind buiten de groep, bijv. over extra begeleiding voor je kind, onderzoeken, contacten met schoolarts of logopedist, worden besproken met de intern begeleider van onze school, Yvette v.d. Pluijm.


Vragen specifiek voor de directeur

Je benadert de directeur met jouw vraag of datgene wat je wilt voorleggen op het moment dat deze in de school aanwezig is. Wil je er zeker van zijn dat de directeur tijd voor je heeft: graag een afspraak maken. Bij afwezigheid van de directeur is Petra van Eijndthoven aanspreekpunt en eindverantwoordelijk.  

Je mailt datgene wat je wilt vragen of voorleggen naar:  directie@agnesschool.nl

De directeur bekijkt zeer regelmatig alle mails die naar dit mailadres worden gestuurd en indien mogelijk krijg je dezelfde dag nog antwoord.

Ook kan je via dit mailadres altijd een verzoek tot een afspraak met de directeur indienen.